1403/3/27
فرم درخواست همکاری

قابل توجه مشتریان محترم :
لطفا جهت تکمیل و تایید نهایی ثبت نام
۱- فایل قرارداد را با توجه به نوع فعالیت واحد صنفی خود (حقیقی/حقوقی) از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
۲- قرارداد مربوطه را تکمیل و تمام صفحات آن را مهر و امضا نمایید.
سپس فرم قرارداد را در بخش آپلود فرم قرارداد در بخش ثبت اطلاعات وارد نمایید

دانلود قرارداد حقیقی
دانلود قرارداد حقوقی
لطفا در ابتدا نوع فعالیت خود را مشخص نمایید
شرکت فروشگاه
در انتظار انتخاب نوع فعالیت...